Home FindOutdiverse „Acești nebuni fățarnici” de Teodor Mazilu, regia Silvia Roman